Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 21 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1092/QĐ-UBND 07/05/2024 Đang có hiệu lực
1093/QĐ-UBND 07/05/2024 Đang có hiệu lực
998/QĐ-UBND 23/04/2024 Đang có hiệu lực
668/QĐ-UBND 26/03/2024 Đang có hiệu lực
34/QĐ-STP 23/02/2024 Đang có hiệu lực
390/QĐ-UBND 23/02/2024 Đang có hiệu lực
372/QĐ-UBND 21/02/2024 Đang có hiệu lực
313/QĐ-UBND 07/02/2024 Đang có hiệu lực
109/QĐ-UBND 19/01/2024 Đang có hiệu lực
20/QĐ-SNN&PTNT 15/01/2024 Đang có hiệu lực
12/QĐ-STNMT 11/01/2024 Đang có hiệu lực
55/QĐ-UBND 09/01/2024 Đang có hiệu lực
28/QĐ-UBND 08/01/2024 Đang có hiệu lực
20/QĐ-BDT 08/01/2024 Đang có hiệu lực
722/QĐ-STNMT 18/12/2023 Đang có hiệu lực
3873/QĐ-BTNMT 15/12/2023 Đang có hiệu lực
2542/QĐ-UBND 24/11/2023 Đang có hiệu lực
2391/UBND-VX 27/09/2023 Hết hiệu lực
Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo 28/04/2022 Đang có hiệu lực
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 22/04/2022 Đang có hiệu lực
3692/QĐ-UBND 16/12/2021 Đang có hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn