Khối xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đa Lây Lực
Ông Đa Lây Lực

Chức vụ: Chủ tịch UBND

2 Bríu Đâu
Ông Bríu Đâu

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

3 Atinh Lít
Ông Atinh Lít

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

4 Bríu AĐánh
Ông Bríu AĐánh

Chức vụ: PCT HĐND

5 Blinh Trao
Ông Blinh Trao

Chức vụ: PCT UBND

6 Huỳnh Ngọc Thanh
Ông Huỳnh Ngọc Thanh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

7 Bríu Nhin
Ông Bríu Nhin

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

8 Bríu Sơn
Ông Bríu Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND

9 Đinh Thị Ngơi
Bà Đinh Thị Ngơi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

10 BhNướch Lâm
Ông BhNướch Lâm

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

11 Zơ Râm Lang
Ông Zơ Râm Lang

Chức vụ: PBT Đảng ủy

12 Zơ Râm Thị Nép
Bà Zơ Râm Thị Nép

Chức vụ: Chủ tịch UBND

13 A Lăng Minh
Ông A Lăng Minh

Chức vụ: PCT UBND

14 Ra Pát ABơn
Ông Ra Pát ABơn

Chức vụ: PCT HĐND

15 PơLoong Chiến
Ông PơLoong Chiến

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

16 PơLoong Jốp
Ông PơLoong Jốp

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

17 PơLoong Nhong
Ông PơLoong Nhong

Chức vụ: Chủ tịch UBND

18 Cơ Lâu Bắc
Ông Cơ Lâu Bắc

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

19 PơLoong Thị Nhựa
Ông PơLoong Thị Nhựa

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

20 Y Hải
Bà Y Hải

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn