Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Zơ Râm Hanh
Ông Zơ Râm Hanh

Chức vụ: Trưởng phòng

22 Cao Sỹ Ngọc
Ông Cao Sỹ Ngọc

Chức vụ: Chánh thanh tra

23 Nguyễn Hữu Sanh
Ông Nguyễn Hữu Sanh

Chức vụ: Chánh Văn phòng

24 Lê Văn Trưởng
Ông Lê Văn Trưởng

Chức vụ: Trưởng ban

25 Đa Lây Lực
Ông Đa Lây Lực

Chức vụ: Chủ tịch UBND

26 Bríu Đâu
Ông Bríu Đâu

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

27 Atinh Lít
Ông Atinh Lít

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

28 Bríu AĐánh
Ông Bríu AĐánh

Chức vụ: PCT HĐND

29 Blinh Trao
Ông Blinh Trao

Chức vụ: PCT UBND

30 Huỳnh Ngọc Thanh
Ông Huỳnh Ngọc Thanh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

31 Bríu Nhin
Ông Bríu Nhin

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

32 Bríu Sơn
Ông Bríu Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND

33 Đinh Thị Ngơi
Bà Đinh Thị Ngơi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

34 BhNướch Lâm
Ông BhNướch Lâm

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

35 Zơ Râm Lang
Ông Zơ Râm Lang

Chức vụ: PBT Đảng ủy

36 Zơ Râm Thị Nép
Bà Zơ Râm Thị Nép

Chức vụ: Chủ tịch UBND

37 A Lăng Minh
Ông A Lăng Minh

Chức vụ: PCT UBND

38 Ra Pát ABơn
Ông Ra Pát ABơn

Chức vụ: PCT HĐND

39 PơLoong Chiến
Ông PơLoong Chiến

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

40 PơLoong Jốp
Ông PơLoong Jốp

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn