Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Nguyễn Thành Thiện
Ông Nguyễn Thành Thiện

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

22 Zơ Râm Hanh
Ông Zơ Râm Hanh

Chức vụ: Trưởng phòng

23 Cao Sỹ Ngọc
Ông Cao Sỹ Ngọc

Chức vụ: Chánh thanh tra

24 Nguyễn Hữu Sanh
Ông Nguyễn Hữu Sanh

Chức vụ: Chánh Văn phòng

25 Lê Văn Trưởng
Ông Lê Văn Trưởng

Chức vụ: Trưởng ban

26 Đa Lây Lực
Ông Đa Lây Lực

Chức vụ: Chủ tịch UBND

27 Bríu Đâu
Ông Bríu Đâu

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

28 Atinh Lít
Ông Atinh Lít

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

29 Bríu AĐánh
Ông Bríu AĐánh

Chức vụ: PCT HĐND

30 Blinh Trao
Ông Blinh Trao

Chức vụ: PCT UBND

31 Huỳnh Ngọc Thanh
Ông Huỳnh Ngọc Thanh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

32 Bríu Nhin
Ông Bríu Nhin

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

33 Bríu Sơn
Ông Bríu Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND

34 Đinh Thị Ngơi
Bà Đinh Thị Ngơi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

35 BhNướch Lâm
Ông BhNướch Lâm

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

36 Zơ Râm Lang
Ông Zơ Râm Lang

Chức vụ: PBT Đảng ủy

37 Zơ Râm Thị Nép
Bà Zơ Râm Thị Nép

Chức vụ: Chủ tịch UBND

38 A Lăng Minh
Ông A Lăng Minh

Chức vụ: PCT UBND

39 Ra Pát ABơn
Ông Ra Pát ABơn

Chức vụ: PCT HĐND

40 PơLoong Chiến
Ông PơLoong Chiến

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn