Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
21

Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Xem chi tiết >>
Văn hóa
22

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
23

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Xem chi tiết >>
Trẻ em
24

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Xem chi tiết >>
Đăng ký biện pháp bảo đảm
25

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
26

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
27

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
28

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
29

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết >>
Chứng thực
30

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết >>
Chứng thực
31

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Xem chi tiết >>
Chứng thực
32

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
33

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Xem chi tiết >>
Chứng thực
34

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
35

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Xem chi tiết >>
Chứng thực
36

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
37

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)

Xem chi tiết >>
Đất đai
38

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
39

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Quản lý giá
40

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn