Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
41

Thăm viếng mộ liệt sĩ

Xem chi tiết >>
Người có công
42

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

Xem chi tiết >>
Xử lý đơn thư
43

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
44

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Xem chi tiết >>
Đất đai
45

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Việc làm
46

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Xem chi tiết >>
Chứng thực
47

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Tiền lương
48

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Xem chi tiết >>
Chứng thực
49

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Xem chi tiết >>
Đất đai
50

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Văn hóa
51

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Xem chi tiết >>
Chứng thực
52

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Tiền lương
53

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Xem chi tiết >>
Đất đai
54

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Xem chi tiết >>
Đất đai
55

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Xem chi tiết >>
Đất đai
56

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
57

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
58

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
59

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
60

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn