Họp Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo

Ngày 10/10 UBND huyện Đông Giang tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện. Bà Ating Tươi - PCT UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban triển khai kế hoạch, phương án rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện. Theo đó, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 phải được thực hiện từ thôn và trực tiếp đối với tất cả các hộ gia đình có trong danh sách điều tra, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và mọi người dân, nhằm xác định đúng đối tượng, không bị bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân địa phương. Nội dung rà soát cần phải khảo sát các thông tin để xác định mức thu nhập của hộ và thông tin để xác định mức thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh; Kết quả phân loại hộ theo tiêu chí về thu nhập và mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản… Công tác chuẩn bị cho đến khi kết thúc cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bà Ating Tươi - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm và tập trung cho công tác giảm nghèo của huyện; thực hiện tốt công tác tuyên truyền cũng như đưa thông tin về Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 đến với người dân. Đối với các xã cần phải xác định được chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình. Tiến hành nhập thông tin bổ sung vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để khai thác thông tin xây dựng, hoạch định và thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn