Đông Giang tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 226,41 tỷ đồng, tăng 9,12% so với năm 2017

Ngày 07/12 UBND huyện Đông Giang tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018. ông Hồ Quang Minh- PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2018, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp trong huyện ước đạt 226,41 tỷ đồng, tăng 9,12 %  so với 2017, trong đó: Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 6.795 tấn, đạt 100,43% kế hoạch, tăng 41,5 tấn so với 2017; tổng diện tích gieo trồng đạt 3560 ha, tăng 7 ha so với 2017; giá trị thủy sản đạt 4,9 tỷ đồng, tăng 2,51% so với 2017; trồng 508 ha rừng giống keo tai tượng Úc, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 64,6%. Chăn nuôi ổn định không có dịch bệnh lớn xảy ra, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi được triển khai thực hiện đạt tỷ lệ trên 80% so với tổng đàn, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả; mở 03 lớp đào tạo nghề chăn nuôi và trồng rừng gỗ lớn thu hút 1200 người tham gia; thông qua các nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện đã đầu tư 9,3 tỷ đồng cấp 10.725.207 triệu cây con giống các loại cho bà con phát triển đời sống. Các mô hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục được triển khai tích cực hiệu quả, như trồng cây ăn quả, hình thành các trang trại chăn nuôi liên kết, các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong chương trình NTM đã góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Số tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đạt 11,6 tiêu chí, tăng 1,7 tiêu chí/xã so với 2017. Các chính sách mới được ban hành tạo điều kiện để hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm khoảng 6% so với năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,3 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Hồ Quang Minh- Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để chuẩn bị tốt cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2018-2019, các địa phương sản xuất trên địa bàn huyện phải đảm bảo khung lịch thời vụ, diện tích và cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi; Tập trung chỉ đạo trong công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại cho cây trồng, vật nuôi đảm bảo kịp thời hiệu quả… nhằm thực hiện thắng lợi sản xuất vụ đông xuân 2018-2019. Trong năm 2019, Phấn đấu tăng 4,76% giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản so với 2018; trồng 900 ha rừng, 100 ha cây dược liệu, 05 ha ớt a riêu, 30 ha chuối và 60 ha mây nguyên liệu.

Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự thành công của công tác sản xuất nông nghiệp huyện trong năm 2018.

Ngọc Vy - Ating Hàn

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn