Gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng ủy với đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên và đội viên tiêu biểu năm 2020

Nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890- 19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sáng ngày 15/5/2020, Ban Thường vụ Xã đoàn, xã Za Hung tô chức chương trình gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng ủy với đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên và đội viên tiêu biểu năm 2020.

Tại buổi gặp mặt, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên và đội viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Một số em học sinh tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và không đủ tuổi tham gia giao thông; khi các hộ vay vốn xã cần phổ biến, hướng dẫn cách xử dụng vốn vay hợp lý; đàn vật nuôi trên địa bàn còn nhiều hộ thả rong nên hay xảy ra mẫu thuẫn giữa các hộ; nhiều em học xong nhưng chưa có việc làm; cấp cây con giống phải phù hợp với địa hình địa phương; nhiều hộ nghèo đủ điều kiện thoát nghèo nhưng cũng không muốn thoát nghèo; lãnh đạo xã cần quan tâm và phối hợp với các ngành chức năng đề tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho các em học sinh và nhân dân về luật giao thông, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông và một số ý kiến về an sinh xã hội khác.

Các ý kiến đã được đại diện lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã tiếp thu và trao đổi, giải đáp thỏa đáng cũng như định hướng, chia sẻ những kinh nghiệm công tác giúp đoàn viên thanh niên xác định rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của mình.

Chương trình gặp mặt, nhằm tạo cầu nối gắn kết mối quan hệ giữa Đảng, lãnh đạo với thanh niên; đồng thời là dịp để đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên và đội viên  thể hiện vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.

Dịp này, Ban Thường vụ Xã đoàn xã Za Hung đã trao 13 giấy chứng nhận cho 13 đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020.

A Ting Hàn

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn