Lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Ngơi và Trần Thị Mỹ Toàn

Ngày 05 và 06/4/2020 UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Kôn đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại thôn Pho xã Sông Kôn với hai ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

là bà Đinh Thị Ngơi- Chủ tịch UBND xã Sông Kôn và bà Trần Thị Mỹ Toàn- Kế toán UBND xã Sông Kôn, và lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại thôn Bhlô Bền với ứng cử viên HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Zơ Râm Hanh- Trưởng Phòng y tế huyện.

Tại các nơi lấy ý kiến, cử tri thôn Pho và cử tri thôn Bhlô Bền xã  Sông Kôn được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri đã phát biểu ý kiến, nhận xét đối với những người ứng cử tại nơi cư trú và bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với 3 ứng cử viên. Cử tri đánh giá, bản thân và gia đình 3 ứng cử viên luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có lối sống giản dị, chân thành, đoàn kết, gần gũi, gắn bó với bà con hàng xóm. Cử tri đều nhất trí tán thành đối với 3 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, bà Đinh Thị Ngơi  cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như những ý kiến nhận xét đối với những đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện. Đồng thời xin hứa với cử tri nếu trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII sẽ luôn liên hệ chặt chẽ, gắn bó, lắng nghe ý kiến Nhân dân, xứng đáng với sự kỳ vọng của cử tri, hoàn thành tốt trách nhiệm của một người đại biểu HĐND, góp phần cùng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn