Hội đồng nhân dân xã Kà Dăng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-206 tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND thành công tốt đẹp

Sáng ngày 18/6/2021 Hội đồng nhân dân xã Kà Dăng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-206 tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, tham dự kỳ họp có Ông Bhiryu Long, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đông Giang, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và đặc biệt là sự có mặt 15 ông bà đại biểu HĐND xã Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Ông A Lăng Den, HUV, Bí thư Chủ tịch HĐND xã Kà Dăng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu khai mạc và điều hành một số nội dung của chương trình kỳ họp; Ông Bhiryu Long, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đông Giang thay mặt thường trực HĐND Huyện phát biểu, tại kỳ họp Ông Bhiryu Long nhấn mạnh việc bầu chọn các chức danh của bộ máy chính quyền và định hướng một số nhiệm vụ cần làm ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.Kỳ họp đã bầu Ông A Lăng Den, HUV, Bí thư Chủ tịch HĐND xã Kà Dăng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử Chủ tịch HĐND xã Kà Dăng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà A Lăng Thị Hội tái cử Phó Chủ tịch HĐND xã Kà Dăng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Phong Thái tái cử Chủ tịch UBND  xã Kà Dăng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ông A Lăng Tốt tái cử Phó Chủ tịch UBND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra tại kỳ họp đã bầu các Ban của HĐND xã và các đồng chí ủy viên UBND xã.

Tại kỳ họp Ông A Lăng Den, HUV, Bí thư Chủ tịch HĐND xã Kà Dăng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ và cam kết thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ mà nhân dân đã giao phó.

Đinh Nhanh

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn