HĐND Thị trấn Prao kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa VI NK 2021-2026

Sáng ngày 17/6, HĐND thị trấn Prao, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử thị trấn đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử trên địa bàn thị trấn được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. 


Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thị trấn Prao đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, ủy viên Ủy ban thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Bùi Đức Ngọc được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn; ông Đênh Diêu được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị trấn; ông Huỳnh Văn Tân được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thị trấn; Ông Bhnước Tuân được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại Kỳ họp, HĐND thị trấn đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội HĐND thị trấn khóa VI và thành viên UBND thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kỳ họp lần thứ nhất  HĐND thị trấn Prao khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức dân chủ, công khai, đúng luật; 100% các đồng chí trong danh sách bầu cử đã được các đại biểu HĐND xã tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn