NHCSXH Đông Giang sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Chiều 28/7/2021 Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đông Giang đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn chính sách tín dụng đến đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ngân hàng CSXH huyện đã ủy thác qua 4 Hội đoàn thể cho 4.576 hộ vay với số tiền 210 tỷ 826 triệu đồng. Trong đó: dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân 85 tỷ 5115 triệu đồng cho 1948 hội viên của 50 tổ tham gia vay vốn; Ủy thác qua Hội phụ nữ 74 tỷ 483 triệu đồng cho 1562 hội viên của 43 tổ vay vốn; ủy thác qua Hội Cựu chiến binh 29 tỷ 036 triệu đồng cho 654 hội viên của 17 tổ vay vốn, và ủy thác qua Đoàn Thanh niên 21 tỷ 792 triệu đồng cho 497 đoàn viên của 12 tổ tham gia vay vốn.  Qua công tác kiểm tra, giám sát, các đối tượng được vay vốn sử dụng đúng mục đích, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng nguồn vốn vay, góp phần giải quyết tốt việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện

Tuy vậy, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên công tác huy động tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt thấp, tỷ lệ hộ vay tham gia tiết kiệm hàng tháng đạt thấp; đa số các xã chưa quan tâm đến hoạt động tín dụng ưu đãi tại xã, không tham gia giao ban với Ngân hàng; một số Hội đoàn thể cấp xã chưa tham gia các cuộc họp giao ban…

Trong quý III/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác tín dụng chính sách, tập trung rà soát các đối tượng vay vốn, giải ngân kịp thời, hoàn thành bền vững các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay, nếu phát hiện sử dụng không đúng mục đích phải thu hồi theo quy định; trong công tác giao dịch phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.  Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn