NHCSXH huyện: Phát động cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40 và Kết luận 06 của Ban Bí thư

Chiều 17/11/2021 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Giang tổ chức Lễ phát động đợt III cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40 ngày 22/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện và kết luận số 06 ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn đến cán bộ viên chức, người lao động NHCSXH huyện và cán bộ công chức 04 hội đoàn thể (Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn Đông Giang, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh)

Hình thức thi: trực tuyến trên hệ thống mạng; thi trắc nghiệm, chọn đáp án đúng, truy cập vào website của Ngân hàng CSXH. Mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi; thời gian làm bài 5 phút, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm; người thắng cuộc là người đạt điểm cao nhất với thời gian làm bài ít nhất; người thi tham gia thi từ máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động, truy cập vào đường dẫn theo hướng dẫn của Ban tổ chức. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 15/11 đến 18/11/2021.

Ngân hàng CSXH huyện phát động cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40 và kết luận 06 của Ban Bí thư.

Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động Ngân hàng CSXH; cán bộ và hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Cuộc thi với tinh thần thiết thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, khách quan, trung thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Được biết, trong lễ phát động đợt 1 và đợt 2, đơn vị Đông Giang  có 59 bài dự thi, trong đó có 01 bài đạt giải khuyến khích.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn