Đông Giang kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đáng Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân năm 2022

Ngày 17/01/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cán bộ tham gia cùng Đoàn liên ngành kiểm tra An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 (gọi tắt là Đoàn liên ngành).

Đoàn liên ngành được UBND huyện thành lập gồm 12 đồng chí do Ông Nguyễn Thanh Tân, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện làm Trưởng đoàn, các thành viên trong Đoàn là đại diện các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện,Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 8, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Đoàn tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.