Đại hội đoàn TNCS HCM Sông Kôn lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 31/3/2022 Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Sông Kôn vừa tổ chức Đại hội đoàn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn xã Sông  Kôn đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với thanh niên và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, nhất là giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được tiến hành thường xuyên; 100% cán bộ Đoàn - Hội được quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Đoàn các cấp. Trong 5 năm, đoàn xã đã kết nạp được 178 đoàn viên mới, giới thiệu 25 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó kết nạp Đảng được 18 đồng chí; đảm nhận các công trình và nhiều phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đoàn thanh niên xã luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng chống dịch Covid-19, vận động tặng xà phòng, khẩu trang, nước sát khuẩn, một số lương thực thực phẩm cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp-lập nghiệp” được Đoàn xã triển khai hiệu quả, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của đoàn thanh niên.

Hình: Đại hội đoàn TNCS HCM Sông Kôn lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, đoàn xã Sông Kôn tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng, Đoàn; giới thiệu  đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảng… Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đoàn xã Sông  Kôn  lần thứ 12 đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn xã, nhiệm kỳ 2022 – 2027; đồng chí A Lăng Ruôn tiếp tục được bầu làm bí thư đoàn nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn