Họp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện năm 2022

Ngày 1/4/2022, UBND huyện Đông Giang tổ chức họp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện năm 2022. Đồng chí Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện chủ trì cuộc họp.

Trong năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực hiệu quả như: Tuyên truyền bằng tờ rơi, thư kêu gọi, xe cổ động tuyên truyền, phát triên phát thanh của huyện và phát thanh các xã, qua đó đã đã thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn huyện đăng ký tham gia. Trong năm toàn huyện có 29/60 cơ quan, đơn vị, địa phương vận động và cử người tham gia hiến máu, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn có 82 người, chiếm tỉ lệ trên 72%, trong năm đã tiếp nhận 111/150 đơn vị máu, đạt 74% chỉ tiêu tỉnh giao. Nâng số người tham gia hiến máu tình nguyện từ 5 lần trở lên 32 người; từ 3 lần trở lên 36 người và từ 1 đến 2 lần trở lên 43 người. Năm 2022 chỉ tiêu giao 410 người, 220 đơn vị máu. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều cơ quan đơn vị và địa phương chưa vận động được người của đơn vị mình tham gia hiến máu theo kế hoạch vận động của huyện; đang trong mùa dịch Covid-19 và nhiều người đăng ký hiến máu đã tiêm phòng vacxin Covid-19 nên không đủ điều kiện để lấy máu… Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến liên quan đến vấn đề về phân công lực lượng tham gia phục vụ, chỉ dẫn đưa các tình nguyện viên tham gia hiến máu vào khám, hiến máu; giao chỉ tiêu đăng ký hiến máu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức phù hợp; kinh phí phục vụ cho ngày hội hiến máu tình nguyện; chuẩn bị các điều kiện cơ sở, vật chất cho việc khám, lấy máu; nâng số lượng vận động người khám hiến máu nhằm đảm bảo đủ đơn vị máu theo chỉ tiêu giao; đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch Covid-19 trước, trong thời gian hiến máu…

Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện hiệu quả theo sự phân nhiệm vụ của từng đồng chí, giao Hội chữ thập đỏ huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu dự họp, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ phát động Hiến máu tình nguyện năm 2022; chuẩn bị tốt cơ sở, vật chất phục vụ cho buổi hiến máu tình nguyện; bố trí, sắp xếp thời gian tiếp nhận máu hợp lý; đảm bảo tốt công tác chăm sóc cho người tham gia hiến máu; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hiến máu tình nguyện. Các thành viên Ban vận động Hiến máu tình nguyện huyện, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc hiến máu tình nguyện tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện; tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và xã, xe thông tin lưu động; đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch Covid-19 trước, trong ngày hội hiến máu ngày 8/4/2022 tại Hội trường Trung Tâm VH-TT và TT-TH huyện; đồng thời phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao…

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn