Nâng cao nhận thức, đề cao vai trò của nhà trường trong việc giáo dục về dân số sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên

Ngày 20/5/2022, Trung tâm y tế huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, đề cao vai trò của nhà trường trong việc giáo dục về dân số sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên; can thiệp giảm tình trạng người chưa thành niên mang thai ngoài ý muốn năm 2022 cho thầy cô giáo và học sinh trường THCS Mẹ Thứ.

Tại hội nghị, toàn thể giáo viên và học sinh của nhà trường được Phòng Dân số- TTYT huyện tuyên truyền những kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên; những kiến thức về sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình; các bệnh lây truyền qua đường tình dục HIV/AIDS; tình bạn, tình yêu, tình dục an toàn; nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.