Chi bộ công an xã Jơ Ngây tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 19/5 Chi bộ công an xã Jơ Ngây tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2025.

Ông Trần Văn Lai- Phó trưởng Công an huyện, Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã, UBND xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, cùng các đảng viên trong chi bộ về dự.

Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ công an xã Jơ Ngây đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên giao phó, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Công an xã đặt mục tiêu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Hoàn thành mọi nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các hoạt động ngành công an, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị nói chung của toàn xã.

Chi bộ công an xã Jơ Ngây tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2025

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bhnước Lâm, Chủ tịch UBND xã  biểu dương những thành tích, kết quả mà Chi bộ công an đã đạt được sau hơn 1 năm thành lập và xem đây là là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu bên cạnh những thành tích đạt được, Chi bộ cần phải khắc phục những mặt còn tồn tại, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự, an toàn xã hội ngay ở cơ sở. Thường xuyên tuần tra, mật phục đảm bảo ATTT trên địa bàn.

Đại hội đã bầu đồng chí A Vô Dũng- Trưởng Công an xã giữ chức Bí thư chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn