Hội nghị Nâng cao nhận thức cho cán bộ cấp cơ sở trong công tác Bảo vệ rừng

Ngày 08/6/2022 tại xã Mà Cooih, dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (FVBC), do USAID tài trợ đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, UBND xã Mà Cooih

tổ chức Hội nghị Nâng cao nhận thức cho cán bộ cấp cơ sở (Bí thư Chi bộ thôn, trưởng thôn, trưởng Ban các đoàn thể (mặt trận, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, người cao tuổi; Dân quân); Ban quản lý rừng cộng đồng; người có uy tín trong cộng đồng) của xã Tà Lu và xã Mà Cooih trong công tác bảo vệ rừng và kiến thức pháp luật trong lâm nghiệp.

Hội nghị Nâng cao nhận thức cho cán bộ cấp cơ sở

Tại hội nghị, cán bộ làm công tác bảo vệ rừng cấp cơ sở được giới thiệu kiến thức chung về rừng và bảo vệ rừng;  Những vi phạm phổ biến trong lĩnh vực lâm nghiệp và hậu quả pháp lý; Tại sao không nên sử dụng động vật hoang dã; các câu chuyện thực tế về vi phạm và bài học kinh nghiệm.  Cán bộ làm công tác bảo vệ rừng cấp cơ sở còn được nghe về tầm quan trọng của rừng và quản lý rừng bền vững; vai trò của người dân trong phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật trong phát hiện, điều tra và xử lý những vi phạm lâm luật…Cán bộ Hạt kiểm lâm huyện cũng  đã giải đáp những thắc mắc của cán bộ làm công tác bảo vệ rừng ở cơ sở về những vấn đề liên quan đến lâm nghiệp tại địa phương.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn