Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Đông Giang tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang tổ chức kiểm tra kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 đối với 10 xã, thị trấn nhằm đánh giá thực chất kết quả thực hiện công tác Mặt trận trong thời gian qua, đồng thời hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác Mặt trận.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Thanh Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã biểu dương Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong thời gian qua đã phối hợp cùng với các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19, việc tiếp nhận và triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, công tác củng cố và kiện toàn Ban Công tác Mặt trận, các Tổ hòa giải ở khu dân cư được đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, Mặt trận cơ sở vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” còn chậm, một số Chương trình phối hợp với các ngành có liên quan chưa thường xuyên...

 

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến là Mặt trận cơ sở cần tích cực phối hợp cùng với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, triển khai các hoạt động giám sát, phản biện theo Quyết định 217, 218 ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI; chủ trì, phối hợp cùng với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức tốt các buổi TXCT với đại biểu dân cử theo Luật định; phối hợp cùng với Công an tổ chức Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”; phối hợp tổ chức tốt Ngày hội địa đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn