Hội nghị Huyện ủy Đông Giang lần thứ 10

Ngày 29/6, Huyện ủy Đông Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thông qua dự thảo Nghị quyết về tập trung lãnh đạo công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030; tờ trình của UBND huyện về việc xin ý kiến về Đồ án quy hoạch chung (1/10.000) đô thị Sông Vàng. Đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện và đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. 

Hình: Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Huyện ủy Đông Giang đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Gía trị sản xuất nông- lâm- thủy sản ước đạt 152,47 tỷ đồng, đạt 49,04% kế hoạch; giá trị sản xuất Công nghiệp- xây dựng đạt 867,23 tỷ đồng, đạt 55,99% kế hoạch; giá trị sản xuất dịch vụ đạt 313,23 tỷ đồng, đạt 51,78% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 290,65 tỷ đồng, đạt 53,51% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước hơn 537 tỷ đồng, đạt 120,14% kế hoạch; tổng chi ngân sách huyện, xã hơn 390 tỷ đồng, đạt 93,33% kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản triển khai đảm bảo; Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch; hoạt động thông tin, tuyên truyền cơ bản đáp ứng nhiệm vụ tại địa phương. Công tác giáo dục, y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả, duy trì 8 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, hỗ trợ 79 nhà ở cho người có công cách mạng với tổng kinh phí thực hiện hơn 3,1 tỷ đồng, hỗ trợ sắp xếp dân cư cho 47 hộ với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chú trọng thực hiện, kết nạp cho 21 quần chúng ưu tú vào Đảng; công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Hội nghị tập trung thảo luận, góp ý liên quan đến Công tác quản lý đất đai, công tác giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nhà ở cho người có công, công tác di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đất nhất là trong mùa mưa…Đồng thời biểu quyết thống nhất dự thảo Nghị quyết về tập trung lãnh đạo công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030; tờ trình của UBND huyện về việc xin ý kiến về Đồ án quy hoạch chung (1/10.000) đô thị Sông Vàng và Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 của Huyện ủy.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn