HĐND huyện Đông Giang họp kỳ họp thứ 6 khóa XII NK 2021-2026

Trong 2 ngày 04 và 05/7/2022, HĐND huyện Đông Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

          Kỳ họp lần này có ông Đinh Văn Hươm- Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, ông Đỗ Tài-TUV- Bí thư Huyện ủy về dự. Đồng chủ trì kỳ họp là ông Lê Duy Thắng- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện; ông Bhríu Long-PCT HĐND huyện.

          Tại kỳ họp HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản ước đạt 152,47 tỷ đồng, đạt 49,04% kế hoạch; giá trị sản xuất Công nghiệp- xây dựng đạt 867,23 tỷ đồng, đạt 55,99% kế hoạch; giá trị sản xuất dịch vụ đạt 313,23 tỷ đồng, đạt 51,78% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 290,65 tỷ đồng, đạt 53,51% kế hoạch. Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XII;  Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản, nợ đọng xây dựng cơ bản đến 30/6/2022; báo cáo đề xuất danh mục và chủ trương đầu tư dự án nhóm C; báo cáo  phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, xã năm 2022; báo cáo tóm tắt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Sông Vàng đến năm 2030 và đến năm 2045; báo cáo đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Prao, để triển khai Dự án công trình công viên văn hóa Cơ tu. Báo cáo về thực hiện quyền công tố và các hoạt động tư pháp; công tác giải quyết xét xử án và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, các ban HĐND huyện thông qua các báo cáo thẩm tra. Kỳ họp cũng đã thực hiện thủ tục thôi đại biểu HĐND huyện khóa XII đối với ông Trần Quốc Tuấn do đã chuyển công tác.

Các hình ảnh tại Kỳ họp 6 khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026