Đông Giang đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC)

- Sáng nay (17.8) UBND huyện Đông Giang phối hợp với Viettel Quảng Nam tổ chức khai trương, vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC).

Các đại biểu bấm nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh IOC huyện Đông Giang.

Trung tâm IOC huyện Đông Giang do Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel thiết kế, xây dựng, tích hợp và phối hợp với UBND huyện Đông Giang để triển khai, các chức năng giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động của huyện; phục vụ đắc lực cho các cấp lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, nhằm đưa ra các báo cáo, thống kê hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo, điều hành và xử lý thông tin kịp thời.

Trung tâm điều hành thông minh IOC huyện Đông Giang được triển khai 7 hợp phần chính, gồm Trung tâm giám sát camera an ninh, giao thông; Trung tâm giám sát dịch vụ hành chính công; Trung tâm giám sát thông tin trên môi trường mạng (Reputa); Trung tâm giám sát và cảnh báo cháy rừng cấp huyện; Cơ sở dữ liệu ngành y tế; Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; Hệ thống phản ánh kiến nghị người dân, doanh nghiệp.

Trong thời gian tới UBND huyện và Viettel Quảng Nam sẽ tiếp tục phối hợp để tích hợp thêm các thành phần giám sát thông tin vào IOC, như giám sát quản lý văn bản trên Q-Office.