Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang năm 2022; thực hiện Kế hoạch số 90 ngày 30/7/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2022 cho 22 vị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã, thị trấn và 40 Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện.

Qua thực tế sau kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận cơ sở vẫn còn những mặt hạn chế nhất định, do đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung các nội dung tập huấn: Hướng dẫn về quy trình về giám sát và phản biện xã hội, việc Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ; hướng dẫn xây dựng báo cáo công tác Mặt trận tháng, quý, năm cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; hướng dẫn về cách tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Tại hội nghị tập huấn lần này, ông Phạm Thanh Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó khăn mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cũng như Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn