Công cụ đánh giá chuyển đổi số

Cùng với Bản đồ thực thi thể chế, Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2425 ngày 16.9.2022 là những công cụ cần thiết để giám sát, đánh gan chuyển đổi số của các ngành, địa phương.

Một cách làm mới

Ngày 7.4.2022, UBND tỉnh ban hành Công văn 2078 đưa vào sử dụng Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Bản đồ) tại địa chỉ “bandotheche.quangnam.gov.vn” nhằm phục vụ giám sát, đánh giá hoạt động cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số (CĐS). Sử dụng Bản đồ này là một trong những cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp về hành chính công.

Trên Bản đồ, địa phương có tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đúng hạn, trước hạn từ 90% trở lên thể hiện màu xanh, từ 80% trở lên thể hiện màu vàng, từ 70% trở lên thể hiện màu cam và dưới 70% thể hiện màu đỏ; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tích hợp vào Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt từ 50% trở lên thể hiện màu xanh, dưới 50% thể hiện màu đỏ; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt từ 25% trở lên thể hiện màu xanh, dưới 25% thể hiện màu đỏ.

Từ khi đưa vào vận hành Bản đồ, số liệu được hệ thống tự động cập nhật hằng ngày nên giúp lãnh đạo tỉnh, sở ngành và lãnh đạo cấp huyện, xã theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thông qua đây cũng giúp cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính được công khai, minh bạch hơn.

Hiện nay, Bản đồ được mở rộng để cập nhật dữ liệu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, tổ công nghệ cộng đồng, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, thanh toán trực tuyến, giúp lãnh đạo, cơ quan chức năng dễ dàng giám sát, đôn đốc những tồn đọng trong công tác quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Thái Hồng Nhất - Chủ tịch UBND phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ, chỉ cần truy cập Bản đồ sẽ biết tiến độ giải quyết TTHC của phường được triển khai đến đâu, tồn đọng mức nào.

Thông qua đây, giúp lãnh đạo phường kịp thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; thực hiện trả hồ sơ đúng hẹn, trước hẹn; góp phần giúp người dân ưu tiên thực hiện giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4.

“Cùng với việc giám sát nhiệm vụ từ Bản đồ, chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo Tổ xung kích mô hình “Công dân không viết” tăng cường hướng dẫn người dân đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến để giảm bớt phiền hà” - ông Nhất cho biết thêm.

Ông Avô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang nói, trước đây địa phương có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn rất cao. Sau khi tỉnh đưa Bản đồ vào giám sát, huyện cũng đã vào cuộc tích cực, cập nhập hằng ngày để nắm được tỷ lệ giải quyết hồ sơ và các cấp độ của từng xã, thị trấn; đồng thời tạo điều kiện tốt hơn để UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban nhanh chóng giải quyết hồ sơ kịp thời, đảm bảo.

“Từ khi ứng dụng chuyển đổi số, mà cụ thể là thực hiện Bản đồ của tỉnh, Đông Giang nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, luôn ở vùng xanh trên bản đồ. Trong thời gian tới, tôi hy vọng tỉnh tiếp tục nâng cấp Bản đồ, phân tích sâu hơn, kỹ hơn, chính xác hơn” - ông Avô Tô Phương chia sẻ.