Hội nghị Tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023

Chiều ngày 13.2.2023, Ủy Ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023.

Về dự và chủ trì có đồng chí AVô Tô Phương, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch HĐTĐKT huyện.

Ông A Vô Tô Phương, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch HĐTĐKT huyện phát biểu khai mạc. Ảnh Va Ra

Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. 

Ông Đỗ Hữu Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Ảnh Va Ra

Phong trào thi đua trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật như: Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản năm 2022 đạt 315.90 tỷ đồng, đạt 101,6% so với nghị quyết, tăng 30,87% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng 3.584,00/3.584,83 ha, đạt 100.02% KH, tăng 0,02%. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 6.225,92 tấn, đạt 96,35%KH. Tổng đàn gia súc ước đạt 24.575/23.500 con đạt 104,57%KH, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 1,617.47 tỷ đồng, đạt 105,71% KH, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất dịch vụ 620.47 tỷ đồng đạt 102,56% KH, tăng 9,30% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 573.65 tỷ đồng đạt 105,6% KH, tăng 15,45 % so với cùng kỳ năm 2021. Công tác quản lý thu, chi ngân sách được tập trung thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện năm 2022 ước đạt 1.262.321,897/447. 341,00 triệu đồng, đạt 274,02% KH. Thu nội địa do huyện quản lý thu ước thực hiện đạt 24,2 tỷ đồng (đạt 69,99% KH ). Tổng chi ngân sách huyện, xã năm 2022 ước đạt 762.785,452/418.817,00 triệu đồng, đạt 182,13% KH. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, các địa phương đã không ngừng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về các chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã có 2 xã là xã Ba và xã Tư đạt 19 tiêu chí; xã A Ting 14 tiêu chí; xã Jơ Ngây 16 tiêu chí; xã Sông Kôn 14 tiêu chí; xã Tà Lu 14 tiêu chí; xã Za Hung 14 tiêu chí; xã A Rooi 15 tiêu chí; xã Mà Cooih 17 tiêu chí; xã Kà Dăng 13 tiêu chí.

Tại Hội nghị đại biểu đã được nghe các tập thể, cá nhân tham gia thảo luận về những kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất trên địa bàn huyện năm 2022; những kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân tha gia giải phóng mặt bằng và hiến đất phục vụ công tác xây dựng các công trình trên địa bàn thị trấn Prao năm 2022; những kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện năm 2022 và những năm tiếp theo; những kinh nghiệm về thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân năm 2022.

Bà A Ting Tươi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tham gia tham luận. Ảnh Va Ra

Những năm qua, Huyện đã quan tâm sâu sát đến công tác khen thưởng, kịp thời khen thưởng các đơn vị, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác; các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc bình xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đảm bảo tính chính xác cả về điều kiện và thành tích; các tập thể và cá nhân được khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của huyện phát triển sâu rộng, bền vững....

Ông A Vô Tô Phương, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch HĐTĐKT huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh Va Ra

Tại Hội nghị đã có 247 tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện biểu dương, khen thưởng là danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến và giấy khen tập thể, cá nhân tiêu biểu cấp huyện năm 2022. Cũng tại Hội nghị, đồng chí AVô Tô Phương, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch HĐTĐKT huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Ông Đỗ Hữu Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện trao tặng giấy khen cho các cá nhân. Ảnh Va Ra
Quang cảnh Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

 

 

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn