Khai mạc lớp bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023

Sáng ngày 19.4 vừa qua, tại Hội trường Ban tuyên giáo huyện ủy Đông Giang, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Đông Giang tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023.

Về dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Lực - Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công An Tỉnh; đồng chí Thượng tá Trần Viết Bằng – Huyện uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Công an huyện và trên 140 học viên là Công An viên bán chuyên trách; tổ dân phố; bí thư chi bộ thôn; trưởng ban công tác mặt trận thôn; trưởng thôn; thành viên các tổ chức tham gia bảo vệ an ninh trật tự và các đồng chí trong đội nghiệp vụ Công An huyện. Trước khi tiến vào khai mạc, đại biểu và học viên đã được nghe quyết định của Giám đốc công an tỉnh về việc mỡ các lớp bồi dưỡng pháp luật và nghiệp  các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Tỉnh.