A Rooi tổ chức Lễ ra quân cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử VnelD

Sáng ngày 27/5/2023, cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, xã A Rooi đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử - VNelD.