Bế mạc và trao giải bóng đá nam 7 người công chức, viên chức, người lao động

Chiều ngày 30/7/2023 tại SVĐ huyện, LĐLĐ huyện Đông Giang đã tổ chức lễ Bế mạc và trao giải bóng đá nam 7 người công chức, viên chức, người lao động huyện lần thứ II năm 2023.