UBND tỉnh làm việc với huyện Đông Giang về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện

Chiều ngày 05/9/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với huyện Đông Giang về tình hình thực hiện, giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2023. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan ở tỉnh. Về phía huyện Đông Giang có đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo các ngành liên quan của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo đến nay, huyện Đông Giang đã thực hiện, giải ngân các nội dung, dự án các chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng  vốn đầu tư phát triển hơn 324 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2023, huyện Đông Giang đã thực hiện và giải ngân hơn 54 tỷ đồng, đạt gần 17%. Như vậy địa phương còn khoảng 270 tỷ đồng chưa giải ngân được. Các xã như: Sông Kôn, Za Hung tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân tốt nguồn vốn giao. Tuy nhiên, tại cuộc họp địa phương đã nêu ra một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các chương trình, đó là: nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG không được phân bổ cả giai đoạn 2021-2025 mà giao từng năm ngân sách, mức giao không ổn định nên địa phương không chủ động tham mưu đề xuất kế hoạch thực hiện các nội dung theo giai đoạn 2021-2025 mà phải trình các cấp theo từng năm, tốn nhiều thời gian và thiếu tính liên kết dẫn đến tiến độ thực hiện và giải ngân không đảm bảo.