Thị trấn Prao hoàn thành tốt buổi thực tập PCCC&CNCH

Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tối hôm ngày 10/9/2023 Ủy ban nhân dân thị trấn Prao tổ chức thực tập phương án PCCC&CNCH Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy