Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào cán bộ, nhà giáo, người lao động năm học 2022 - 2023

Ngày 18/9/2023, Liên đoàn Lao động huyện Đông Giang tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào cán bộ, nhà giáo, người lao động năm học 2022-2023. Đồng chí Hồ Ngọc Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện chủ trì hội nghị.

Năm học 2022 - 2023, Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn huyện đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các Ban ngành đoàn thể, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền vận động, chăm lo đời sống, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tạo được những kết quả cao trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hiện nay tổng số Công đoàn cơ sở trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện 26 Công đoàn. Các phong trào thi đua luôn được đổi mới và thực hiện có hiệu quả như: Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Máy tính cho em”, “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…; thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ, nhà giáo, người lao động tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, trình độ Lý luận chính trị, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin...; các Công đoàn cơ sở trường học thường xuyên phối hợp với lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ cán bộ nhà giáo và người lao động.