Họp xét duyệt thực lực tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024

Ngày 06/10/2023 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đông Giang đã tổ chức phiên họp xét duyệt thực lực tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024. Chủ trì phiên họp do đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, kiêm Chủ tịch HĐNVQS.

Năm 2024 toàn huyện có tổng số 1.024 thanh niên trong độ tuổi. Trong đó có 358 thanh niên đủ điều kiện phải gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; 599 thanh niên nằm trong diện tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình; 24 thanh niên miễn làm nghĩa vụ quân sự. Toàn huyện có 397 thanh niên thuộc diện thực hiện nghĩa vụ quân sự; 39 thanh niên chưa gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự do trình độ học vấn thấp, xuất khẩu lao động nước ngoài, đi tu tại các chùa và có 4 thanh niên vi phạm chính trị đạo đức. Tại phiên họp, đại biểu đã thống nhất cao đối với báo cáo nêu đồng thời thống nhất với phân công nhiệm vụ của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phân công.