Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cơ sở năm 2023

Ngày 27/10/2023 Liên đoàn lao động huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cơ sở năm 2023 cho các đồng chí Ủy viên BCH, Ban thường vụ, Ủy Ban kiểm tra liên đoàn lao động huyện và chủ tịch, phó chủ tịch và kế toán phụ trách tài chính các Công đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Hồ Ngọc Tiến, Chủ tịch liên đoàn lao động huyện phát biểu khai mạc Hội nghị đồng thời quán triệt thời gian làm việc của Hội nghị và thông tin nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong thời gian 1 ngày, Hội nghị tập huấn quán triệt 5 chuyên đề chính gồm: Chuyên đề 1 triển khai về công tác tổ chức; Chuyên đề 2  triển khai thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn; Chuyên đề 3 Công tác văn phòng, thi đua khen thưởng; Chuyên đề 4 Công tác tài chính và Chuyên đề 5 Công tác xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ Công đoàn cơ sở được nâng cao nhận thức, trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn vững mạnh. 

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn