Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các tổ chức chính trị xã hội huyện

Ngày 14/11/2023, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các tổ chức chính trị xã hội huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2023.