Hiệp thương bầu bổ sung Uỷ viên và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng 21/02/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 13, hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Tài - TUV - Bí thư Huyện ủy; Ban Thường trực và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XII; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực UB MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn. Đồng chí A Ting Tươi - UVBTV - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí A Ting Tươi - UVBTV - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí A Ting Tươi - UVBTV - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Tờ trình đề nghị hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế chức danh Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Theo đó, Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử bổ sung bà Nguyễn Thị Phương - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, hội nghị đã thống nhất với tỷ lệ đạt 100%.

Hội nghị thống nhất hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
Hội nghị thống nhất hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hứa “Với cương vị mới, bản thân sẽ cùng với tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.