Hội nghị tổng kết công tác khởi nghiệp năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

Ngày 06/3/2024, UBND huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khởi nghiệp năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Tham dự có lãnh đạo các ban ngành liên quan của huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đồng chí Đinh Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị.