Đồng chí A Vô Tô Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Za Hung

Chiều ngày 13/3/2024, tổ HĐND huyện khóa XII gồm đồng chí A Vô Tô Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí A Lăng Cung - Bí thư Đảng ủy xã A Rooi đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Za Hung.

| Đồng chí A Vô Tô Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông tin kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện và kết quả tình hình kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng địa phương năm 2023 tại xã Za Hung

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí A Vô Tô Phương đã thông tin kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện; thông tin kết quả tình hình kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng địa phương năm 2023; trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND khóa XII. Thông qua các văn bản Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 15 và các văn bản Nghị quyết tại các kỳ họp chuyên đề thứ 13 và thứ 14. Cử tri được nghe đồng chí A Lăng Cung, đại biểu HĐND huyện thông qua trả lời ý kiến của cử tri về xây dựng điểm đấu nối tuyến đường giao thông; khắc phục hậu quả tài sản nhân dân trong việc triển khai thực hiện các công trình của các đơn vị đầu tư, xây dựng; công tác xây dựng công trình nước sinh hoạt và tuyến đường giao thông cho nhân dân; quan tâm hỗ trợ, xây dựng nhà vệ sinh cho thôn; hỗ trợ kinh phí san ủi mặt bằng cho 05 hộ dân ảnh hưởng công trình xây dựng dự án thủy điện A Vương Thượng; xây dựng hệ thống điện thắp sáng trên các tuyến đường liên thôn, liên xã…