UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ

Chiều ngày 20/3/2024, UBND huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ. Đến dự có đồng chí A Vô Tô Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì; ông Bhiryu Long UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Đỗ Hữu Tùng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin và Ban quả lý dự án ĐTXD-PTQĐ huyện.

|Quang cảnh Hội nghị  Công bố các Quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ

Tại buổi công bố, đồng chí Nguyễn Đức Hiếu - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện công bố các Quyết định số 466, 467, 468 và 469/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Theo đó, điều động ông Lê Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Mà Cooih đến công tác tại Văn phòng HĐND&UBND huyện đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện kể từ ngày 20/3/2024; điều động ông Phong Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kà Dăng đến công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện kể từ ngày 20/3/2024; điều động ông Thái Thọ - Phó Giám đốc Ban quả lý dự án ĐTXD-PTQĐ huyện đến công tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kể từ ngày 15/3/2024; điều động ông Nguyễn Văn Nhân - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đến công tác tại Ban quản lý dự án ĐTXD-PTQĐ huyện đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD-PTQĐ huyện kể từ ngày 15/3/2024. Thời hạn bổ nhiệm các chức danh trên là 5 năm.