Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tổ chức hành trình về nguồn

Ngày 23/3/2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi đoàn đồn Biên phòng Ga Ri, Chi đoàn đồn Biên phòng A Xan, huyện Tây Giang phối hợp với xã đoàn Sông Kôn tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích An ninh vũ trang Quảng Nam (thôn Bút Tưa, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang).

|