Trao phương tiện sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo năm 2024

Ngày 24/3/2024, Tại thôn Blô Bền, xã Sông Kôn và thôn ARoong, xã Mà Cooih. Hội LHPN huyện đến thăm và trao 06 con heo giống cho 02 hộ gia đình chị ZơRâm Thị Hương thôn Blô Bền, xã Sông Kôn và chị ALăng Thị Chuột thôn ARoong, xã Mà Cooih với số tiền 10,2 triệu đồng.

|