Hội thảo đầu chuồng mô hình chăn nuôi heo cỏ miền núi theo hướng sinh sản

Ngày 27/3/2024 tại UBND xã Jơ Ngây, Trung tâm KTNN huyện Đông Giang tổ chức hội thảo đầu chuồng mô hình chăn nuôi heo cỏ miền núi theo hướng sinh sản. Tham gia hội thảo có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam, Trung tâm khuyến công tỉnh, đại diện Phòng NN&PTNT, lãnh đạo xã và 32 hộ dân tham gia hội thảo.

|Quang cảnh hội thảo tại xã Jơ Ngây

Khi tham gia mô hình (vào tháng 5/2022) 06 hộ nông dân của hai xã Jơ Ngây và xã Kà Dăng được hỗ trợ 72 con heo cỏ giống (gồm 60 heo cái và 12 heo đực). Các hộ nuôi heo được tham gia tập huấn quy trình chăn nuôi heo, các biện pháp nâng cao năng suất sinh sản ở heo nái, về xây dựng chuồng trại.