Hội thảo đầu chuồng mô hình chăn nuôi heo cỏ miền núi theo hướng sinh sản

Ngày 27/3/2024 tại UBND xã Jơ Ngây, Trung tâm KTNN huyện Đông Giang tổ chức hội thảo đầu chuồng mô hình chăn nuôi heo cỏ miền núi theo hướng sinh sản. Tham gia hội thảo có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam, Trung tâm khuyến công tỉnh, đại diện Phòng NN&PTNT, lãnh đạo xã và 32 hộ dân tham gia hội thảo.