Hội LHPN huyện phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nguồn vốn vay năm 2024

Ngày 27/3/2024 tại hội trường khối đoàn thể huyện, Hội LHPN huyện phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nguồn vốn vay năm 2024 cho 43 tổ tiết kiệm và vay vốn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 11 xã, thị trấn

|

Tại buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nguồn vốn vay năm 2024, ông Đào Anh Vũ - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện trực tiếp báo cáo, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng và nhà nước, các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng CSXH huyện và nghiệp vụ quản lý nguồn vốn, một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, phương thức ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị xã hội, hướng dẫn nghiệp vụ tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên. Song song với lý luận, báo cáo viên đã lồng ghép kinh nghiệm và những tồn tại trong quá trình thực hiện, đồng thời giải đáp một số thắc mắc của cán bộ hội và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tại xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn lần này.

|

Qua đó báo cáo viên tiếp tục làm rõ thêm nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; nâng cao kỹ năng quản lý cho hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, thị trấn, tổ tiết kiệm và vay vốn về nghiệp vụ Ngân hàng CSXH, giúp cho việc quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương chung và huyện nhà nói riêng.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn