Đảng ủy thị trấn Prao tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 19

Ngày 29/3/2024, Đảng ủy thị trấn Prao tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng lần thứ 19, khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ quý I/2024 và đề ra Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quý II/2024.

|Quang cảnh Hội nghị

Quý I năm 2024, toàn thị trấn Prao đã gieo cấy 58ha lúa Đông Xuân, trồng các loại hoa màu đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác thu chi ngân sách đạt kết quả tốt; công tác cải  cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh được đảm bảo. Công tác tuyển quân đạt 100% kế hoạch. Hệ thống chính trị từng bước được củng cố và kiện toàn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận và các Đoàn thể ngày càng hiệu quả và chất lượng, đại bộ phận nhân dân tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Duy trì thu gom và xử lý 100% rác thải tại thị trấn Prao. Tổ chức cho Nhân dân trồng 19.500 cây kinh tế (cây keo, cây quế, cây ăn quả).

Trong quý II năm 2024 Đảng ủy thị trấn tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động, hướng dẫn bà con tập trung phát triển kinh tế gắn liền với các thế mạnh của địa phương; tập trung lãnh đạo ngăn chặn tảo hôn và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 07/9/2021 của Huyện ủy. Quan tâm kịp thời giải quyết công tác đơn thư khiếu nại tố cáo từ cơ sở; tiếp tục triển khai dự án trồng rừng gỗ lớn; tuyên truyên và lắng nghe ý kiến của  nhân dân; quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giữ vững trật tự an toàn xã hội; quan tâm đến công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ 9, tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Prao (29/8/1994-29/8/2024)…

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn