Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tuyến Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Nam

Ngày 08/4/2024, Văn phòng Quản lý đường bộ (QLĐB) III.1 (Khu QLĐB III), Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (nhà thầu quản lý và bảo trì), UBND thị trấn Prao (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) phối hợp lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Prao (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam).