Ngân hàng CSXH Đông Giang thực hiện đạt kế hoạch tăng trưởng 2% trên tổng dư nợ

Sáng 12/4/2024, UBND huyện Đông Giang tổ chức đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 của Ngân hàng CSXH huyện. Quý I/2024, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các phòng, ban và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội của nhà nước. Đã tổ chức kiểm tra, giám sát 2 xã, 4 Hội đoàn thể cấp xã, 10 tổ tiết kiệm và vay vốn, 30 khách hàng sử dụng nguồn vốn vay. Trong quý I, Ngân hàng CSXH Đông Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch giao tăng trưởng 2% dư nợ.

|

Tổng chỉ tiêu dư nợ tín dụng được giao đến ngày 31/3/2024 là 313.444 triệu đồng, tăng 21.297 triệu đồng so với đầu năm; thực hiện 304.695 triệu đồng, tăng 12.267 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 76,3% kế hoạch. Trong quý I, Ngân hàng CSXH huyện đã cho 400 hộ vay các chương trình tín dụng với số tiền 26 tỷ 188 triệu đồng. Tổng thu nợ trong quý đạt 14.884 triệu đồng. Không có nợ quá hạn và nợ khoanh. Công tác phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác được thực hiện đúng quy định, hoạt động của 122 tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên được củng cố, nâng cao chất lượng, 100% tổ được xếp loại tổ tốt. 

Ông Đặng Văn Dũng - Giám đốc Ngân hàng CSXH Đông Giang cho biết: Ban đại diện đã yêu cầu các thành viên cấp huyện trong quý II/2024 hoàn thành tối thiểu 70% kế hoạch kiểm tra năm 2024; hoàn thành sớm công tác kiểm tra, giám sát. Phấn đấu thu lãi hàng tháng đạt 100%,  có trên 90% số hộ tham gia gửi tiết kiệm đều hàng tháng; 100% tổ tiết kiệm vay vốn đạt loại tốt; chất lượng hoạt động tín dụng tại huyện xếp loại tốt. Đơn vị cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là các chính sách mới đến các cấp, các ngành và nhân dân biết để thực hiện và giám sát.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn