Đông Giang học tập, trao đổi kinh nghiệm với huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng

Ngày 19/4/2024 Đoàn công tác của huyện Đông Giang (Quảng Nam) do ông A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang làm trưởng đoàn, đã có chuyến công tác học tập kinh nghiệm tại huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) về xây dựng đề án thí điểm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, kết hợp khai thác dịch vụ, du lịch và đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc.