Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bhơ Hôồng, xã Sông Kôn

Sáng 25/4/2024, UBND xã Sông Kôn tổ chức khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bhơ Hôồng, xã Sông Kôn.

|