Công an các xã, thị trấn tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè sắp đến, trong các ngày 21-23/5 tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện phối hợp Công an các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh các trường học.

|