Khen thưởng 33 tập thể, 201 cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước

UBND huyện Đông Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Năm 2023 Đông Giang thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 103,3% kế hoạch, tăng 9,99% so với năm 2022; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 105,73% kế hoạch, tăng 7,24%; giá trị sản xuất dịch vụ tăng 12,44%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là 289,5 tỷ đồng, đạt 130,4% dự toán năm. Trong năm, huyện đã hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa; 12 nhà đại đoàn kết; có 10 sáng kiến về cải tiến kỹ thuật của cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động được các cấp công nhận; huyện đầu tư kinh phí 39 tỷ đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ người dân liên kết trồng giống quế Yên Bái, mít ruột đỏ, ba kích tím, heo đen địa phương, nuôi hươu sao lấy nhung. Mở 4 lớp đào tạo nghề (chăn nuôi, nghề may, nghề mộc, điện dân dụng) cho trên 150 người, qua đó giúp 100 người tìm được công ăn việc làm ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 37,46%, giảm 6,67% hộ nghèo so với năm 2022.

|